Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet aanwijzing rechtspersoon wettelijke taak internationalisering

Met dit wetsvoorstel wordt een aantal wettelijke taken rondom internationalisering van onderwijs en onderzoek geborgd

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 29-10-2020
Einddatum consultatie 26-11-2020
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Keten-ID 10461
Onderwerpen Basisonderwijs Beroepsonderwijs Hoger onderwijs Onderzoek en wetenschap Voortgezet onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Stichting Nuffic en een nog aan te wijzen rechtspersoon

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Nuffic en de organisatie die op grond van artikel 3b van dit wetsvoorstel wordt aangewezen voor de uitvoering van de wettelijke taken zijn een rechtspersoon met een wettelijke taak als bedoeld in de Comptabiliteitswet 2016. Dit heeft verschillende gevolgen voor de verantwoording van en het toezicht op de aangewezen organisaties. Het wetsvoorstel heeft naar verwachting geen significante gevolgen voor de regeldruk van Nuffic en de aan te wijzen rechtspersoon. In voorkomende gevallen zal voor het uitvoeren van de wettelijke taken sprake zijn van het verwerken van persoonsgegevens.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen hun reactie geven op het wetsvoorstel inclusief de memorie van toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling