SLIM-regeling

Het doel van deze regeling is om leren en ontwikkelen in het mkb te stimuleren. Daarnaast geldt deze regeling in het bijzonder ook voor de grootbedrijven in de landbouw-, horeca- en recreatiesector. De middelen uit de subsidieregeling zijn vrijgekomen tijdens de behandeling van de Wet arbeidsmarkt in balans, door de motie Wiersma c.s. (Kamerstukken II 2018-19, 35074, nr. 45) en de motie Heerma c.s. (Kamerstukken II 2018-19, 35074, nr. 50).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-11-2019
Einddatum consultatie 05-12-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Keten-ID 10547
Onderwerpen Werkgelegenheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De subsidieregeling is in eerste instantie bedoeld voor elke mkb-ondernemer, omdat een leren en ontwikkelen in het mkb in het algemeen minder vanzelfsprekend is dan in grotere bedrijven. Daarnaast is leren en ontwikkelen ook minder aan de orde in de sectoren landbouw, horeca en recreatie. Daarom geldt deze regeling óók voor de grootbedrijven uit die drie sectoren. Ook kunnen samenwerkingsverbanden in het mkb een aanvraag indienen. O&O-fondsen, brancheorganisaties, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen en onderwijsinstellingen kunnen als hoofdaanvrager dienen.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het verwachte effect is dat door de subsidieregeling mkb-ondernemers in het algemeen en daarnaast de grootbedrijven uit de landbouw-, horeca-, en recreatiesector meer investeren in een cultuur waarin het up to date houden van vakkennis en vaardigheden vanzelfsprekend is.

Waarop kunt u reageren

U kunt reageren op alle onderdelen.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Grondslag Kaderwet SZW-subsidies

Bron: wetten.overheid.nl