Slachttaks

Het doel van de Wet slachtbelasting is het bevorderen van de eiwittransitie naar plantaardige eiwitten, door het beter beprijzen van dierlijke eiwitten. Eén van de manieren om dit te doen is door de externe kosten van vlees ook te beprijzen. De initiatiefwet regelt dat een deel van de milieuschade in Nederland wordt verhaald op de veroorzakers, op het moment dat de milieuschade zich gemanifesteerd heeft en dieren naar de slacht gaan. De tarieven per dier zijn gebaseerd op geaccepteerde kennis.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-03-2021
Einddatum consultatie 02-04-2021
Status Gesloten
Type consultatie Initiatiefwet
Organisatie Tweede Kamer der Staten-Generaal
Onderwerpen Belasting Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

UBN-houders

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De UBN-houder is belastingplichtig op het moment dat dieren naar de slacht gaan

Waarop kunt u reageren

Het is mogelijk om op alle onderdelen van de initiatiefwet te reageren

Downloads