Conceptwetsvoorstel uitbreiding slachtofferrechten

Dit wetsvoorstel voorziet in een wijziging van het Wetboek van Strafvordering (Sv) en het Wetboek van Strafrecht (Sr) met het oog op de verdere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 28-06-2018
Einddatum consultatie 03-09-2018
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Keten-ID 9385
Onderwerpen Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Verdachten van ernstige gewelds- of zedenmisdrijven;
- Spreekgerechtigden;
- Slachtoffers van strafbare feiten.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

- Verhoogde aanwezigheid van de verdachte op het onderzoek op de terechtzitting en de uitspraakzitting;
- Realisatie van een beperkt spreekrecht op de tbs-verlengingszitting;
- Spreekrecht voor stieffamilieleden van een overleden slachtoffer;
- Uitbreiding voorschotregeling met overtredingen;
- Meer motivering bij niet-verstrekken (kopie) aangifte.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan worden gereageerd. In het bijzonder wordt uw aandacht gevraagd voor het regelen van een vast moment waarop tijdens het onderzoek op de terechtzitting van het spreekrecht gebruik kan worden gemaakt (zie paragraaf 3.2 van de conceptmemorie van toelichting).

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Wetboek van Strafvordering

Bron: wetten.overheid.nl

Wetvoek van Strafrecht

Bron: wetten.overheid.nl