Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam VRF Beertema
Plaats Heerhugowaard
Datum 16 oktober 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
In het wetsvoorstel mis ik het volgende:
- onbelemmerde toegang tot het aanvragen van een bankrekening; een bij KvK en in het nieuwe register opgenomen prostituee is hiermee gescreend en mag hierdoor niet geweigerd worden.
- hoe zit het met inreizende buitenlandse sekswerkers? Is hier een apart loket voor? Gemeente Amsterdam misschien?
- wat is de maximale wachttijd voor Nederlandse en Buitenlandse sekswerkers voor het verkrijgen van de vergunning?
- is een online aanmelding mogelijk voor Buitenlandse sekswerkers? Met daarbij uitleg wetgeving, rechten en plichten, contactgegevens in de prostitutieketen. Dan kan de Buitenlandse sekswerker z.s.m. legaal beginnen.
- hoe wordt de identitei van de sekswerker beschermd?nu kan iedereen de naam en bsn achterhalen. Is de registratiecode, ‘werknaam’ en foto niet genoeg voor de controleerder?
Deze punten schieten mij te binnen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht