Wet regulering sekswerk

Er komt een wettelijke, uniforme vergunningplicht voor alle prostituees en exploitanten van seksbedrijven om de seksbranche te reguleren en misstanden tegen te gaan. Prostituees zonder vergunning zijn in overtreding. Dit geldt ook voor exploitanten die een seksbedrijf leiden zonder de juiste papieren. Klanten en faciliteerders van illegale prostitutie zijn strafbaar.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-10-2019
Einddatum consultatie 15-12-2019
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Bestuursrecht Strafrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Prostituees, andere sekswerkers, exploitanten van seksbedrijven, klanten van prostituees, faciliteerders van prostitutie.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Zie hoofdstuk 9 van het algemeen deel van de memorie van toelichting.

Waarop kunt u reageren

Op alle onderdelen van het wetsvoorstel kan worden gereageerd. U kunt uw reactie zelf indelen, of gebruik maken van de vragen die zichtbaar worden als u uw reactie begint.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen