Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam E J A Groot Kormelink
Plaats Amsterdam
Datum 8 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Geachte Minister,
Allereerst wil ik graag opmerken dat het initiatief om iets te doen aan illegale prostitutie in principale goed is. Iemand die tegen zijn of haar wil gedwongen wordt om handelingen uit te voeren die ongewenst of zelfs schadelijk zijn moet te allen tijde gehoord en geholpen kunnen worden.
Echter is dat meteen het probleem dat achter deze wet schuilt. Door iemand die zonder vergunning het beroep van sekswerker uitoefent strafbaar te stellen, wordt een enorme barricade opgeworpen voor die persoon om naar de juiste hulpverleners en instanties te stappen. Je geeft jezelf immers aan als crimineel. Met als gevolg dat je vanuit de ene ongewenste situatie in de andere beland. En afgesloten worden van vrienden, familie en kennissen is voor veel van de slachtoffers vaak een nog grotere straf. In het geval van gedwongen prostitutie kan het zelfs als pressiemiddel worden gebruikt door de persoon die het slachtoffer tot prostitutie dwingt. Dreigen met opsluiting is dan een reële mogelijkheid.
Daarnaast heb ik grote bezwaren tegen het register. Al veel te vaak blijken de overheid en ICT geen goed huwelijk. Er is voldoende nieuws te vinden over de verouderde ICT-systemen bij de verschillende instanties van de overheid. Data lekken zijn daarbij helaas geen uitzondering. En vooral voor een beroep waarop nog steeds een groot stigma ligt, is het van belang dat deze mensen niet gechanteerd kunnen worden omdat zij gewoon hun beroep uitvoeren. Een beroep die voor veel van hun klanten ook nog eens pure noodzaak is.
Zoals vele mensen voor mij ook al hebben aangegeven is de oplossing juist het tegenovergestelde van wat er in het wetsvoorstel staat. Maak het beroep bespreekbaar. Het is een beroep dat er altijd zal zijn, omdat de behoefte aan het vinden van genegenheid (in al zijn vormen en facetten) er altijd zal zijn. Om er dan controle op te kunnen houden is het belangrijk dat er met de uitoefenaars van dit beroep gepraat kan worden, en dat bereik je niet door ze zich te laten verstoppen. Want dat is wat er gaat gebeuren.
De korte termijn resultaten van het huidige wetsvoorstel zullen vast fantastisch zijn. Immers wordt dat alleen gemonitord op aantallen. En de hoeveelheid meldingen van gedwongen prostitutie zal zeer snel afnemen. Echter als na enkele jaren er door onderzoeksjournalisten ontdekt wordt hoe de ondergronds verdwenen prostitutie explosief is gestegen, is het voor van deze slachtoffers veel te laat. Laat dat alstublieft niet gebeuren!
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht