Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam N.v.t. (Ir. L Nieuwenhuis)
Plaats Den Helder
Datum 13 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Deze WRP moet zo snel mogelijk worden ingetrokken.
We hebben behoefte aan vrijheid en transparantie en niet aan de Zwarte Kousen Kerk moraal.
Ir. L. Nieuwenhuis

Bijlage