Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam Violeta Tors
Plaats Den Haag
Datum 15 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Geachte Minister Grapperhaus,
De Nederlandse regering stelt de Wet Regulering Sekswerk (WRS)voor.Ik deel haar zorg over mensenhandel van en geweld tegen sekswerkers,Wij staan daarin aan dezelfde kant!Toch vind ik die wet een slecht idee.Ik ben er namelijk van overtuigd dat ze juist tot meer geweld tegen sekswerkers zal leiden. Ik verzoek u daarom het voorstel voor deze wet in te trekken.Ik denk (escort)werk het belangrijkste is dat mensen belasting betalen en niet vergunning betalen voor degenen die van hun huis naar klanten rijden,voor dit mensen hebben ze geen vergunning nodig,escort(ze verdienen weinig geld).Illegaal werkende sekswerkers zijn vaker het slachtoffer van mensenhandel en geweld. Ik wil niet dat mijn collega’s en ik een grotere kans lopen slachtoffer te worden!U ook niet.Ik ben bang dat meer sekswerkers illegaal gaan werken,omdat de wet eisen stelt aan sekswerkers waar een aantal van hen niet aan zal kunnen voldoen. Migranten sekswerkers zonder geldige verblijfsvergunning kunnen alleen illegaal werken.Ook sekswerkers die niet zelfredzaam genoeg worden bevonden kunnen alleen illegaal werken.Zij worden allemaal strafbaar.Criminalisering van sekswerkers en klanten werkt geweld tegen sekswerkers in de hand.Dat zien we telkens in die landen waar klanten zijn gecriminaliseerd.Wanneer klanten ontdekken waar de meisjes wonen en al hun gegevens,dan kunnen klanten de meisjes chanteren(en wie beschermt iedereen dan?)Ik ben tegen de registratie,omdat allerlei persoonlijke informatie over mij en mijn collega’s in een register worden vastgelegd.Ik ben er niet zeker van dat wet kan waarborgen deze gegevens niet openbaar worden.Er zijn genoeg datalekken in het nieuws geweest de laatste maanden.Om dat risico niet te lopen zullen meer sekswerkers ervoor kiezen hun werk illegaal te doen.Ik wil ook onder uw aandacht brengen dat sekswerk gewoon werk is.Vrije keuze van arbeid is een mensenrecht dat door de Nederlandse Grondwet is gegarandeerd.De WRS beperkt het recht op vrije keuze van arbeid.Dat is een schending van een mensenrecht.U en ik willen niet dat geweld tegen en uitbuiting van sekswerkers bestaan,en zeker niet dat ze verder toe gaan nemen.De WRS verhoogt het risico op geweld en uitbuiting van sekswerkers.Daarnaast maakt ze inbreuk op de privacy van sekswerkers.Ik verzoek u daarom de voorgestelde WRS in te trekken.
Violeta

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht