Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam Mvr. A.E Schild- de Jong
Plaats Sliedrecht
Datum 14 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Ik ben het niet eens met het wetsvoorstel, maar dat er wat moet veranderen omdat het legaliseren van bordeelhouden is mislukt is duidelijk.
In mijn vakgebied werk ik met kwetsbare vrouwen met een licht verstandelijke beperking. Zij zijn of worden vaak het slachtoffer van uitbuiting en misbruik.
Daarom vind ik het enorm schrijnend dat er geen verantwoordelijkheid ligt bij de sekskoper. Mijn cliënten zijn niet in staat zichzelf te beschermen, maar moeten wel volledig meedraaien in de maatschappij. Dat maakt ze nog kwetsbaarder. Zij kunnen vaak geen goede keuzes maken.
Daarom ben ik wel iets positieve over het verhogen van de leeftijd van vrouwen in de prostitutie.

Daarbij komen we ook bij de naam van het wetsvoorstel. Sekswerk? Als ik aan werk denk heb ik als eerste een VOG nodig, krijg ik eerlijk salaris, zonodig gevarengeld, heb ik een CAO en een LinkedIn pagina. Prostitutie zal altijd zorgen voor een ongelijkwaardige situatie, wat ik niet schaar onder werk.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht