Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam Drh S Gladdines
Plaats BERGEN OP ZOOM
Datum 15 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Geachte Minister Grapperhaus,

De Nederlandse regering stelt de Wet Regulering Sekswerk voor. Ik vind die wet een heel slecht idee en verzoek u het voorstel voor deze wet in te trekken.

Ik vind de wet slecht omdat ze ertoe zal leiden dat meer sekswerkers dan nu illegaal gaan werken. En illegaal werkende sekswerkers zijn vaker het slachtoffer van mensenhandel en geweld. Ik wil niet dat deze mannen en vrouwen een grotere kans lopen slachtoffer te worden.

Criminalisering van klanten werkt geweld tegen sekswerkers in de hand. Dat zien we telkens in die landen waar klanten zijn gecriminaliseerd.

Daarnaast maak ik mij zorgen over registratie van sekswerkers. Allerlei persoonlijke informatie over hen zal in een register worden vastgelegd. Ondanks dat de wet waarborgen stelt aan beveiliging van die gegevens vrees is dat ze toch openbaar worden door misbruik van ambtenaren en of beveiliging die onvoldoende blijkt te zijn. Of dat in de toekomst deze gegevens zullen worden gebruikt voor doeleinden die de wet nu nog explicier verbied. Om dat risico niet te lopen zullen meer sekswerkers ervoor kiezen hun werk illegaal te doen. En meer risico op misbruik en geweld lopen.

Ik wil ook onder uw aandacht brengen dat sekswerk gewoon werk is. Vrije keuze van arbeid is een mensenrecht dat door de Nederlandse Grondwet is gegarandeerd. Deze Wet Regulering Sekswerk beperkt het recht op vrije keuze van arbeid. Dat is een schending van een Mensenrecht. Een land als Nederland niet waardig.

U en ik willen niet dat geweld tegen en uitbuiting van sekswerkers bestaat, en zeker niet dat ze verder toe gaan nemen. De Wet Regulering Sekswerk verhoogt het risico op geweld en uitbuiting van sekswerkers. Daarnaast maakt ze inbreuk op de privacy van sekswerkers. Ik verzoek u daarom de voorgestelde Wet Regulering Sekswerk in te trekken.

Met vriendelijke groet.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht