Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Slachtoffers Mensenhandel (SHOP) (M. Scali)
Plaats Den Haag
Datum 13 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Stichting Hulp en Opvang Prostitutie en Slachtoffers Mensenhandel (SHOP) is het expertisecentrum op het gebied van hulp- en dienstverlening aan sekswerkers en slachtoffers mensenhandel. Wij leveren al meer dan 35 jaar een bijdrage aan de positieverbetering van (ex)sekswerkers, door onder andere (ex)sekswerkers van informatie en advies te voorzien. Wij bieden hulpverlening en opvang en zijn de zorgcoördinator mensenhandel voor Den haag, de regio Haaglanden en de regio Hollands Midden.

Gezien de negatieve impact die de Wet Regulering Sekswerk (WRS) zal hebben, reageert SHOP op het wetsvoorstel aangaande deze wet van staatsecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid). De reactie van SHOP vindt u in de bijlage.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht