Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam Ms Monroe Beth
Plaats Australia
Datum 10 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Voor wie het aangaat,

Ik schrijf u om mijn gevoelens te uiten over de voorgestelde wijzigingen in de wetgeving inzake sekswerk in uw land.

In mijn land hebben we verschillende wetten, sommige schadelijk en sommige ondersteunend voor sekswerk.

In de staat NSW Australië hebben we decriminalisering van sekswerk en het is veilig voor werknemers om vanuit huis of hotels te werken. Adverteren is legaal, werknemers krijgen dezelfde rechten als alle werknemers en decriminalisering wordt aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie, Amnesty International en vooral sekswerkers zelf.

In Victoria Australië, waar ik woon, zijn er wetten over sekswerk, wetgevingen genoemd. Deze wetten verhinderen dat ik vanuit huis of hotels werk en ik word vaak in onveilige werkomgevingen geplaatst om mensen thuis te bezoeken. Als ik vanuit een veilige omgeving zoals mijn huis werk, kan ik door de politie worden aangeklaagd en gevangengezet.

Ik ben een groot voorstander van decriminalisering, waardoor ik dezelfde rechten krijg als elke zelfstandige ondernemer. Ik zal veilig werken thuis of in hotels wanneer ik reis. Ik zal naar de politie kunnen gaan als ik wordt aangevallen, beroofd of gewond; net als elke werknemer of bedrijfseigenaar. Als er iets met mij gebeurt, heb ik juridisch verhaal.

Wetten over seks laten werken zonder overleg met sekswerkers brengt juist de mensen waar je wetten over maakt in gevaar. Sekswerkers hebben sterk gepleit voor decriminalisering wereldwijd, omdat ze erkennen dat ze hierdoor kunnen floreren of ander werk kunnen doen. Elke conflatie tussen sekshandel en sekswerk is gevaarlijk, schadelijk voor de sekswerkgemeenschap en drijft sekshandelaren ondergronds, waardoor de vrouwen die de wetten proberen te beschermen niet nalaten.

Mijn ervaring is dat wetten die de volledige decriminalisering van sekswerk niet ondersteunen, schadelijk zijn voor de sekswerkgemeenschap en de mensen die deze wetten maken, zijn verantwoordelijk voor de schade die gepaard gaat met slechte wetshervormingen en wetgevingen.

Hoogachtend

Beth
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht