Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam Zelfstandige escort (MSc E. Laura)
Plaats Groningen
Datum 14 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Geachte mevrouw Broekers-Knol,

Ik werk al meer dan tien jaar als sekswerker, waarvan de laatste jaren als zelfstandige escort. Hoewel het werk soms saai kan zijn bevalt het mij over het algemeen prima. Gezien er diverse problemen voorkomen in de seksindustrie was ik zeer verheugd om te horen dat de overheid zich in wil spannen om deze op te lossen. In mijn naïviteit veronderstelde ik dat de overheid hierbij gebruik zou maken van de input van de personen om wie het hier gaat, de sekswerkers. Dan had men geweten wat er speelt in de branche. Zo is er een groot tekort aan vergunde werkplekken, het voorwaardenpakket behorend bij de opting-in wordt vaak niet nageleefd, sekswerkers die via dit fiscale model werken ontbreekt het aan sociale zekerheid terwijl er in feite vaak een gezagsverhouding is die aan loondienst doet denken, zelfstandigen maken intimiderende controles mee die soms zelfs tot uit huis zettingen leiden. Hoewel thuis klanten ontvangen doorgaans onzichtbaar is voor de buurt, is het voor de meeste collega's onmogelijk dit legaal te doen. Het stigma op sekswerk wordt niet minder, het neemt juist toe. Helaas gaat de Wet Regulering Sekswerk op geen van deze problemen in. In tegendeel, de wet stigmatiseert de beroepsgroep, maakt het legaal uitvoeren van het werk nog moeilijker en tast de veiligheid van sekswerkers aan. De argumenten waarom de WRS niet ingevoerd moet worden zijn reeds voldoende door collega's, belangenbehartigers en zorgverleners uiteengezet. Om in de laatste uren van de consultatieronde niet in herhaling te vervallen verwijs ik graag naar hun schrijven.

Met vriendelijke groet,
Laura
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht