Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam Landelijk Overleg Sekswerk (LSO) (A van Dorst)
Plaats Amsterdam
Datum 5 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Reactie op de internetconsultatie over de WRS van het LSO - Landelijk overleg sekswerk

Het LSO is een platform waaraan partijen deelnemen die zich in het bijzonder bekommeren om het wel en wee van sekswerkers. In een vergadering op 15 november 2019 is het wetsontwerp besproken.
De algemene conclusie van het LSO, die in de bijlage wordt onderbouwd, luidt dat er nog zoveel vragen zijn dat nader onderzoek en overleg noodzakelijk zijn. Het wetsontwerp moet worden heroverwogen.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht