Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam Drs. C.P. van der Weijden
Plaats Almere
Datum 1 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
De Nederlandse regering stelt de Wet Regulering Sekswerk voor. Ik deel haar zorg over mensenhandel van en geweld tegen sekswerkers. Misdrijven dienen aangepakt worden en sekswerkers dienen veilig en ongedwongen hun werk kunnen doen. Toch denk ik niet dat deze wet de oplossing is. Sterker nog, ben ik van mening dat deze wet zelfs de potentie heeft om te leiden tot meer geweld tegen sekswerkers. Dit maakt hen kwetsbaarder voor mensenhandel en geweld. Dit is het tegenovergestelde gevolg dan de nieuwe wetgeving beoogt.
Ik maak mij zorgen dat er meer sekswerkers illegaal hun werk zullen doen. Dit komt omdat de voorgestelde wet eisen stelt aan sekswerkers waar zij niet aan kunnen of willen voldoen. Naar verwachting zullen nog steeds sekswerkers van 18-21 hun diensten aanbieden. Migranten zonder geldige verblijfsvergunning die als sekswerker hun geld willen verdienen, zullen dit doen in een illegale setting doen. Personen die door een onafhankelijk beoordelaar als niet zelfredzaam beoordeeld zijn, zullen mogelijk nog steeds sekswerk aanbieden.
Doordat zij straks een dienst aanbieden die wettelijk niet is toegestaan, zal er er een grotere afstand zal zijn tot hulpverlening en juridische ondersteuning zijn om misstanden aan te pakken.
De registratie eis in de wet vind ik ook zorgelijk. Er zal persoonlijke informatie over sekswerkers vastgelegd worden in een register. De wet stelt hier wel waarborgen bij voor, maar door misbruik door kwaadwillende personen of doordat beveiliging tekort schiet, kunnen risico's zijn voor de privacy van sekswerkers. Het is goed voorstelbaar dat sekswerkers hier niet blind op durven vertrouwen. Het aanbieden van sekswerk leidt nog steeds tot veroordeling door anderen in onze samenleving. Een reden waarom sekswerkers een groot belang hechten aan hun privacy.
Mensenhandel en geweld zijn misdrijven, sekswerk is werk. Vrije keuze van arbeid is een mensenrecht dat in de grondwet is vastgelegd. Met deze wet wordt een beperking van dit grondrecht ingeperkt. Elke sekswerker is gebaat bij een sector vrij van uitbuiting en mensenhandel. Door een verdere uitzonderingspositie voor sekswerk te realiseren, helpt u deze sekswerkers niet om een betere arbeids- en rechtspositie te verkrijgen.
Net als de regering wil ik absoluut dat geweld tegen en uitbuiting van sekswerkers wordt tegen gegaan. Echter ben ik van mening dat de Wet Regulering Sekswerk dit resultaat niet zal bereiken. Het doet inbreuk op de privacy en zelbeschikking van sekswerker.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht