Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam R D
Plaats Eindhoven
Datum 15 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
De Nederlandse regering heeft een nieuwe wet voorgesteld: de Wet Regulering Sekswerk (WRS). Wij realiseren ons dat dit wetsvoorstel het resultaat is van een lang proces waar hard aan gewerkt is en als doel heeft mensenhandel en geweld tegen sekswerkers te bestrijden. We denken echter dat deze wet een tegengesteld effect zal hebben en de situatie rondom mensenhandel van en geweld tegen sekswerkers alleen maar zal verergeren.
In het kort zijn wij van mening dat dit wetsvoorstel schadelijke gevolgen zal hebben. Het voorstel criminaliseert sekswerk. Ze eist van sekswerkers dat ze een vergunning aanvragen en dat ze worden opgenomen in een register. Werkt de sekswerker zonder vergunning dan loopt hij/zij/het het risico op een boete van €20,750. Klanten riskeren een gevangenisstraf van 1 jaar en mensen die sekswerkers helpen kunnen 2 jaar gevangenisstraf krijgen.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze wet - veel meer dan al het geval is - sekswerkers de illegaliteit in zal duwen. Dat komt omdat ze van sekswerkers verwacht dat ze een vergunning aanvragen. De eisen voor een dergelijke vergunning beperkt wie in aanmerking komt.
Sekswerkers die niet aan deze criteria voldoen, en dat zijn er nogal wat, worden gedwongen om illegaal, zonder vergunning, hun werk te doen. Illegaal werkende sekswerkers lopen een sterk verhoogd risico op slachtoffer te worden van mensenhandel en geweld. Dat is strijdig met het hoofddoel van de WRS.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht