Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam A. Buijze
Plaats Zeist
Datum 16 oktober 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Allereerst ben ik van mening dat het opleggen van een vergunningsplicht aan een expliciet aparte groep werkenden op grond van de aard van het werk zonder dat daar duidelijk voor deze groep gezondheid beschermende en privacy behoudende belangen door worden verbeterd en/of gewaarborgd in strijd is met artikel 1 van de grondwet.
Uit talloze publicaties en onderzoekrapporten over vergelijkbaar regelende wetgeving in andere landen blijkt namelijk het tegengestelde: toename van geweld tegen sekswerkers en een afnemende toegang tot algemene gezondheidszorg en financiële dienstverlening niet in het minst doordat de politieke en maatschappelijke promotie van deze wetgeving juist leidt tot meer stigmatisering.

Als er toch wordt besloten tot een vergunningsplicht hoe en door wie worden de betreffende intake ambtenaren opgeleid? Zijn hier dan sekswerkers en hun belangenbehartigers direct bij betrokken? Zij hebben immers nu al de expertise en mondigheid om misstanden te herkennen en te melden en doen dit ook.
(Al leert de geschiedenis dat hiervoor bij politie en justitie maar weinig gehoor aan wordt gegeven. Onwil of onkunde of beide?)

Welke waarborgen zullen er zijn om enige vorm van politiek en/of bestuurlijke willekeur en morele motivatie zal worden buiten gesloten bij het bepalen van het recht op een vergunning. Wordt de verslaglegging van het betreffende intake gesprek bijvoorbeeld getoetst aan richtlijnen en dat dan door een ander persoon met expertise dan degene die het intake gesprek voert? En wie bepaald of beter bepalen uiteindelijk of er wel of niet een vergunning wordt afgegeven?

In hoeverre en worden voor sekswerkers, die in principe in aanmerking komen voor een vergunning, de bezwaren weggenomen t.a.v. de mogelijkheid op openbaarheid, herkenning en daardoor privacy verlies met name ook in het kader van familiaire situatie.
Als voorbeeld: De intake ambtenaar zou een ouder van kinderen kunnen zijn die op dezelfde school gaan, klasgenoten of zelfs bevriend kunnen zijn met de kinderen van de sekswerker.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht