Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam Drs. Bibi van den Bos
Plaats Amsterdam
Datum 14 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Ik heb twee bladen ingezonden met handtekeningen van sekswerkers die fel tegen het projectvoorstel zijn. Er zijn veel zorgen over het waarborgen van de privacy, er zijn veel zorgen over het feit dat dit de dames juist in de illegaliteit jaagt (niemand wil een vergunningensysteem, met een register waar je met je echte naam wordt ingeschreven onder vermelding van je BSN of Sofi-nummer, aangezien veel familieleden en vrienden niet weten dat zij zich met dit werk bezighouden) en er zijn zorgen over de hoge boetes die kunnen worden opgelegd, zowel aan de sekswerkers als aan de klanten. De vrees bestaat dat velen nu juist vanuit huis gaan werken, waar geen enkele vorm van controle of veiligheid is (geen camera´s, geen alarmknop, geen check of er wel of niet op hygiënische wijze of met voorbehoedsmiddelen wordt gewerkt) en de sekswerkers hebben daarnaast het idee dat al dergelijke regels uiteindelijk als doel hebben alle ramen te sluiten en dat er een of meerdere grote sekshotels worden ingericht in industrieterreinen, welke vervolgens alleen maar criminaliteit aanzuigen.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht