Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam Roos Schippers
Plaats Den Haag
Datum 14 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Geachte Minister en Staatssecretaris,

Als sekswerker, escort met een vergund bedrijf, sluit ik me uiteraard als ook lid van SeksWerkExpertise volledig achter onze gezamenlijke reactie op uw concept wetsvoorstel. Toch wil ik ook nog graag als individueel sekswerker, sinds 35 jaar actief in de sector aanvullend opmerkingen maken. Juist vanwege de lange ervaring, en vanwege het deelgenoot zijn van het lange proces naar legalisering, en ontwikkeling van de regulering in de afgelopen kleine twintig jaar. Met een vergund bedrijfje dus.

Mijn eigenlijke reactie voeg ik toe in bijlage.
Met vriendelijke groet,
Roos Schippers

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht