Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam Netwerk VN-Vrouwenverdrag (voorzitter Petra Snelders)
Plaats Den Haag
Datum 15 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Het Netwerk VN-Vrouwenverdrag vindt het onbegrijpelijk dat in de toelichting op het ter internetconsultatie voorliggende wetsontwerp geen enkele aandacht besteed is aan de dringende aanbevelingen aangaande voorgenomen wetgeving inzake regulering van prostitutie en sekswerk van het Comité van Experts dat toeziet op de naleving van het VN-Vrouwenverdrag, het CEDAW. Het Netwerk gaat hier in de bijlage nader op in.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht