Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam A.M. von Vaupel-Klein
Plaats Amsterdam
Datum 4 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Ik ben geneeskunde student, en ik werk als vrijwilliger met personen waaronder velen leven van sekswerk. Ik zie hoe zij hun werk beleven en zich financieel overeind kunnen houden dankzij hun werk, of zij dit nu graag doen of liever iets anders zouden willen doen. Zij zien hun werk steeds onveiliger worden en het wordt steeds moeilijker om het werk te kunnen uitvoeren. Hun zelfredzaamheid wordt ondermijnd door betutteling en inperking van hun vrijheden en de manieren waarop zij hun veiligheid waarborgen tijdens het werken. Dit wetsvoorstel is levensgevaarlijk en diep verontrustend, gebaseerd op een visie op sekswerk die niet van deze tijd is en niet aansluit bij de realiteit. Een maatschappij die er werkelijk voor staat dat iedereen er mag zijn en gelijkwaardig is, maakt hiermee van een groep potentiëel kwetsbare mensen doelwit van geweld en verlies van inkomsten en zelfredzaamheid die het voorstel zogenaamd juist wil versterken. Mensen die niet aan de voorwaarden kunnen voldoen maar wel afhankelijk zijn van sekswerk worden de illegaliteit in gedwongen waardoor zij geen beroep meer kunnen doen op politie en overheid indien zij hulp nodig hebben, zij krijgen moeite met klanten vinden en dus met geld verdienen, en krijgen mogelijk ook klanten die meer geneigd zijn tot geweld en crimineel gedrag. De wet stigmatiseert en versterkt de ongelijkheid die sekswerkers ervaren. Hoor hun bezwaren en wijs het wetsvoorstel af. Nothing about us without us moet de regel zijn, ook als het over sekswerkers gaat. Duidelijk is dat dit wetsvoorstel alles behalve is, het is zonder sekswerkers opgesteld en negeert al hun adviezen. Dit gaat over hun levens, als zij u zeggen dat u hen hiermee in gevaar brengt, luister dan naar hoe het zit en hoe zij wel geholpen zouden zijn.
In de woorden van sekswerkers zelf: "Wij zien sekswerkers juist als partners in de aanpak van misstanden in plaats van als onmondige kinderen die gecontroleerd moeten worden door de politie, de staat en exploitanten. Sekswerkers zijn volwassen mensen, zij zijn de eersten die belang hebben bij een schone sector en zij kennen de sector als geen ander, beleidsmakers incluis. Sekswerkers zijn niet het probleem, zij zijn deel van de oplossing. "
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht