Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam S Baas
Plaats Alkmaar
Datum 15 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Geachte Minister Grapperhaus,

De Nederlandse regering stelt de Wet Regulering Sekswerk voor. Ik deel haar zorg over mensenhandel van en geweld tegen sekswerkers. Wij staan daarin aan dezelfde kant! Toch vind ik die wet een slecht idee. Ik ben er namelijk van overtuigd dat ze juist tot meer geweld tegen sekswerkers zal leiden. Ik verzoek U daarom het voorstel voor deze wet in te trekken.
Ik vind de wet slecht omdat ze ertoe zal leiden dat meer sekswerkers dan nu illegaal gaan werken. En illegaal werkende sekswerkers zijn vaker het slachtoffer van mensenhandel en geweld. Ik wil niet dat mijn collega’s en ik een grotere kans lopen slachtoffer te worden! U ook niet.
Ik ben bang dat meer sekswerkers illegaal gaan werken omdat de wet eisen stelt aan sekswerkers waar een aantal van hen niet aan zal kunnen voldoen:
- Sekswerkers tussen 18 en 21 kunnen niet anders dan illegaal werken
- Migranten sekswerkers zonder geldige verblijfsvergunning kunnen alleen illegaal werken
- Sekswerkers die niet zelfredzaam genoeg worden bevonden kunnen alleen illegaal werken
Zij worden allemaal strafbaar. Criminalisering van sekswerkers en klanten werkt geweld tegen sekswerkers in de hand. Dat zien we telkens in die landen waar klanten zijn gecriminaliseerd.
Daarnaast maak ik mij zorgen over registratie van sekswerkers. Allerlei persoonlijke informatie over mij en mijn collega’s zal in een register worden vastgelegd. Ondanks dat de wet waarborgen stelt aan de beveiliging van die gegevens vrees ik dat ze toch openbaar worden door misbruik van ambtenaren of omdat de beveiliging onvoldoende blijkt te zijn. Om dat risico niet te lopen zullen meer sekswerkers ervoor kiezen hun werk illegaal te doen. En meer risico op misbruik en geweld lopen.
Ik wil ook onder uw aandacht brengen dat sekswerk gewoon werk is. Wij verdienen net als u ons geld door ons lichaam in te zetten om een dienst te verlenen. Vrije keuze van arbeid is een mensenrecht dat door de Nederlandse Grondwet is gegarandeerd. Deze Wet Regulering Sekswerk beperkt het recht op vrije keuze van arbeid. Dat is een schending van een mensenrecht. Een land als Nederland niet waardig.
U en ik willen niet dat geweld tegen en uitbuiting van sekswerkers bestaan, en zeker niet dat ze verder toe gaan nemen. De Wet Regulering Sekswerk verhoogt het risico op geweld en uitbuiting van sekswerkers. Daarnaast maakt ze inbreuk op de privacy van sekswerkers. Ik verzoek u daarom de voorgestelde Wet Regulering Sekswerk in te trekken.