Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam HVO-Querido (Beleidsadviseur P. Willemsteijn)
Plaats Amsterdam
Datum 26 november 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toellichting:
Met het nieuwe wetsvoorstel Wet Regulering Sekswerk (WRS) hoopt het kabinet beter zicht te krijgen op de gehele prostitutiebranche. Het Prostitutie & Gezondheidscentrum, P&G292, verwacht het tegendeel: met de komst van deze nieuwe wet zullen sekswerkers uit het zicht verdwijnen; ook voor ons als zorgverleners. Daarmee heeft het voorstel een averechts effect. Het kabinet geeft in de memorie van toelichting aan een extra zorgplicht te voelen en met betrokkenheid op te treden om de positie van sekswerkers te verbeteren. In onze ogen is de WRS een verdere regulering en criminalisering van de seksbranche dat zijn doel volledig voorbij gaat.

Welke onderdelen vindt u goed?
De intentie om de positie van sekswerkers te versterken en misbruik en mensenhandel tegen te gaan is goed. Alleen het effect van dit wetsvoorstel werkt op dit punt juist averechts.
We zijn blij dat het vergunninggesprek niet belegd wordt bij de GGD, zoals aanvankelijk het idee was. Dat het startgesprek vrijblijvend wordt aangeboden en gratis en anoniem is. In zijn algemeenheid staan we achter landelijk en uniform prostitutiebeleid.

Welke onderdelen vindt u slecht?
Artikel 2: vergunningplicht prostituees
Artikel 11: Landelijk register prostitutievergunningen
Artikel 40: straf klant
Artikel 41: sanctie prostituee

Onduidelijk:
- moeten sekswerkers zich nog inschrijven bij kvk of vervangt de vergunning dit?
- mogen sekswerkers met een vergunning vanuit huis werken? Of is gemeentelijk beleid hierin nog steeds leidend?
- geldt er een maximum voor prostitutievergunningen?

Suggestie
Een wetsvoorstel naar het voorbeeld van het Nieuw-Zeelands model!

Afzender: het Prostitutie & Gezondheidscentrum, P&G292, te Amsterdam

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht