Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam Tika Stardust (Tika Stardust)
Plaats Den Haag
Datum 26 november 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.

Wet regulering sekswerk.......

De nieuwe wetsvoorstellen prostitutie zijn zorgwekkend

Ik denk dat al mijn collega’s die al in de anonimiteit willen blijven, door het taboe - nog meer ‘onzichtbaar’ gaan worden. Waardoor er geen goede kijk komt op wie (welke personen) de kwetsbare doelgroep bezoeken.
Ik ben sekswerker voor mensen met een beperking, ziekte of dementie.
Als ik me zou willen onderscheiden en zou willen ‘mee’-vechten dat wat wij doen bij de zorg hoort; waarschijnlijk zullen mijn collegaatjes in de reguliere prostitutie dan zeggen dat ook zij bezoeken krijgen van mensen met een beperking en dus ook ‘zorg’-verleners zijn: waar ze dan zeker ook gelijk in hebben.

Maar dus ‘gewoon’ zoals het gaat, moet iemand met een beperking of diens begeleiders en of verzorgers. Gaan uitzoeken of degene die hun klienten bezoeken wel een vergunning hebben omdat ze anders een boete en of gevangenisstraf riskeren: Dit zal er ongetwijfeld toe gaan lijden dat in de toekomst nog minder dan nu al het geval is intimiteit en of seksualiteit geregeld zal kunnen gaan worden voor diegene die volgens de rechten van de mens ook het recht hebben om wel of niet seksueel actief te zijn; Als zij dit niet kunnen regelen door hun beperking; dan is het vooruitzicht dat de zorgplicht hierin meer en meer tekort zal gaan schieten.
Alle verworvenheden verdwijnen, als mensen met een perking verworden tot een diersoort die we met eten en drinken in leven gaan houden, zonder dat er nog sprake is van enige kwaliteit van leven

Dit in het kort
In de hoop dat het nieuwe wetsvoorstel prostitutie niet aan genomen zal worden!
Teken ik
Tika Stardust
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht