Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam Drs N.T. van der Linde
Plaats Amsterdam
Datum 12 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Een meer detailleerde uitleg staat in de bijlage.
* Sekswerk is werk. Het is dan ook logisch en belangrijk om het te regelen vanuit arbeidsrecht, niet vanuit strafrecht en niet vanuit het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Mensen bestraffen met torenhoge boetes terwijl ze gewoon werk doen maar zonder zich volledig aan de regels te houden (een vergunning die niemand helpt en alleen maar risico's met zich meebrengt) werkt averechts en is buitenproportioneel. Een verhoogde minimumleeftijd instellen van 21 jaar slaat nergens op.
* Wat betreft het tegengaan van geweld, misbruik en mensenhandel: hierover bestaat al wetgeving en dit valt idd wel onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Natuurlijk is dat belangrijk en moet daar actie op worden genomen. Als deze wetten niet voldoen, doe dan onderzoek waarom, wat daaraan moet gebeuren, en pak die wetten, regels en implementatie dan aan.
* Zorg tegelijk ook dat de gesubsidieerde hulpverlening die zich richt op sekswerkers van hoge kwaliteit is en dan deze niet mag gebeuren vanuit een beginsel waarin sekswerk niet eens wordt erkend als werk. Dit werkt tegendraads en stigma bevorderend.
* Om sekswerkers de mogelijkheid te geven ook te kunnen veranderen van werk - om welke reden dan ook - is het cruciaal om stigma tegen sekswerkers aan te pakken en - aangezien het wel een tijdje zal duren voordat sekswerk stigma vrij is - daarbij ook te zorgen dat er geen sekswerk register oid bestaat wat zeker tegen sekswerkers zal werken bij hun eventuele alternatieve toekomstmogelijkheden.
* En van groot belang is dat sekswerkers de mogelijkheid en steun krijgen om zichzelf te organiseren. Maar dan moeten er wel mogelijkheden zijn voor de doelgroep om zich te organiseren, met financiele middelen om dit mogelijk te maken.
* Stop met het verder stigmatiseren, criminaliseren, en kwetsbaar maken van sekswerkers. Stop de WRS.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht