Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam A. van den Dries
Plaats Rotterdam
Datum 13 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Velen met mij maken zich zorgen over positieverslechtering, criminalisering en verdere stigmatisering van sekswerkers (en klanten van sekswerkers en eigenlijk alle betrokkenen bij hen). Vele sekswerkers, belangenbehartigers, hulpverleners en functionarissen hebben al uw aandacht gevraagd voor dat misstanden juist toe zullen nemen, dat de positie van sekswerkers verder achteruit zal gaan bij en dat de WRS negatief uit zal pakken voor slachtoffers van mensenhandel, zowel binnen de seksindustrie als andere arbeidssectoren. Het wetsvoorstel is niet alleen discriminerend en onrechtvaardig naar sekswerkers, maar ook - doordat er weer buiten proportioneel veel aandacht en prioriteit uitgaat naar specifiek dit werkveld - onrechtvaardig voor slachtoffers van mensenhandel in andere arbeidssectoren. Ik stoor mij aan deze ongelijkheid en vind dit niet te verantwoorden. Ook wanneer we het wel specifiek hebben over mensen die slachtoffer/gedupeerde van mensenhandel zijn geworden binnen sekswerk, is het onderscheid wat in het wetsvoorstel wordt gemaakt tussen vergunde en onvergunde sekswerkers weinig helpend. Het onderscheid tussen sekswerkers die zich 'beschikbaar stelt' 'fysieke seksuele handelingen met een ander' uit te voeren en andere sekswerkers is dat evenmin.
Hoewel ik het wel eens ben met dat er betere landelijke wetgeving nodig is en dat de situatie die sinds de opheffing van het bordeelverbod is gecreeerd eveneens onwenselijk is, draagt dit wetsvoorstel niet positief bij aan de positie en veiligheid van noch sekswerkers, noch van slachtoffers van mensenhandel. U vraagt om suggesties voor aanpassing: maakt u bestaand strafrecht (ten aanzien van o.a. mensenhandel, zeden) en arbeidsrecht juist toegankelijker voor sekswerkers. Daarnaast meen ik dat het van overheidswege in woord en daad ondersteunen van community empowerment en maatschappelijke destigmatisering van cruciaal belang is. Deze week was het de internationale dag van de mensenrechten. Ik zou u willen vragen u sterk te maken voor de mensenrechten van sekswerkers: het recht op gelijke behandeling, recht op vrijheid en veiligheid, recht op privacy, recht op werk naar keuze, en recht om vrij te zijn van criminalisering of sancties die voortvloeien uit de seksuele of gender identiteit of expressie van een persoon. Seksualiteit is nog altijd een beladen en bijzonder onderwerp voor velen, dat geeft niet, maar behandel sekswerkers daardoor niet anders dan andere burgers.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht