Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam Medusa international (Tegenstander H el Kassri)
Plaats Arnhem
Datum 4 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Ik vind deze maatregel erg slecht voor seks werkers, jullie maken het op deze manier erg moeilijk om een normaal bestaan te hebben tijdens of na het werken als seks werker. Ook vind ik het gevaarlijk dat deze doelgroep zo makkelijk opgezocht kan is worden door kinderen en of andere kwetsbare bekende en/of kwaadwillige. IK BEN HET NIET EENS MET DEZE MAATREGEL EN HOOPT DAT DEZE NIET DOORGAAT. Jullie doen zo jullie best het moeilijker te maken terwijl wij nog steeds niet worden gezien als volwaardig werkenden maar wel volwaardig 21% afdragen!!! aan de belasting!!! Vind maar een verzekering als zzp’r seks werker. Jullie zien ons het liefst werken voor een exploiteur maar dat zijn pas de pooiers en onderdrukkers. Mensen handen opsporen JA vrijwillige sekswerkers onderdrukken NEE!! Want de mensenhandelaren gaan toch door de enige die de dupe worden zijn de sekswerkers die wel vrijwillig werken.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht