Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam T Körtvélyessy
Plaats Rotterdam
Datum 14 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Ik vind slecht dat een ambtenaar erover gaat beslissen of een sekswerker wel geschikt is voor dit beroep. Op basis van welke richtlijnen? Wat als deze ene ambtenaar het werk niet goed doet? Hoe kan bezwaar worden gemaakt, ook om te voorkomen dat niet van één ambtenaar in één persoonlijk gesprek moet worden besloten of de aanvrager wel geschikt zou zijn voor dit beroep?
Verder vind ik het mijn zaak niet om voorstellen te doen, maar vertrouw ik op belangenorganisaties van sekswerkers zelf. Ik verzoek de hudige Nederlandse regering en beleidsmakers gehoor te geven aan de geüite bezwaren.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht