Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam Alice Always Right
Plaats Rotterdam
Datum 9 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Mijn reactie is negatief, absoluut negatief. Hoe gaat de nieuwe wet (WRS) helpen tegen mensenhandel, misbruik van minderjarigen en criminaliteit?
Wij legale sexwerkers werken in bedrijven met vergunning. Elke persoon is geregistreerd in dit land en betaalt belastingen.
Ik zag bij de bedrijven nog nooit sexwerkers onder de 21. Elk bedrijf wordt regelmatig gecontroleerd door sociaalwerkers, politie, ggd en de belastingdienst. Waarom wilt u met deze nieuwe wet elke legale sexwerker discrimineren? Aan het eind van de jaren 30 moesten mensen hun religie laten registreren in het nationaal bevolkingsregister, die gegevens werden kort daarop 'dankbaar' misbruikt door de bezetter! Deze nieuwe wet (WRS) lijkt net zo, het zal uitsluitend nieuwe problemen creëren en geen problemen oplossen! Ik vind dat één van de oudste beroepen ter wereld dezelfde rechten verdiend als elk ander beroep.
Als de nieuwe wet aangenomen wordt dan ben ik genoodzaakt om mijn carriere te veranderen en zal courtisane zijn mijn hobby worden.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht