Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam Lea Verger
Plaats Amsterdam
Datum 15 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Wij denken dat dit een slecht wetsvoorstel is dat niet helpt om om misstanden te bestrijden maar sekswerkers juist meer kwetsbaar maakt voor dwang en geweld. Sekswerkers die zich niet kunnen registreren omdat ze te jong zijn of niet de goede papieren hebben, en sekswerkers die zich niet willen registreren omdat ze hechten aan hun privacy of niet vertrouwen hoe de overheid met hun gegevens omgaat, worden het illegale circuit ingeduwd.

De ambtenaren bepalen straks wie instaat is om sekswerk te doen, zonder enige expertise over het vak of ervaring als sekswerkers. Terwijl er zoveel stigma’s zijn over sekswerkers die een bevooroordeeld beeld geven, hierdoor zijn ambtenaren dus nooit instaat om een goed advies te geven over vergunning.

Wij kunnen niet meer veilig naar de politie als onszelf of een collega slachtoffer worden van intimidatie, afpersing, dwang of geweld omdat ze zelf strafbaar zijn. Wij kunnen ook niet meer adverteren op websites zoals bijvoorbeeld Kinky. Daardoor worden wij meer afhankelijk van anderen om klanten te vinden. Ook klanten en werkrelaties van onvergunde sekswerkers worden strafbaar. Wij zullen dus ook geen misstanden meer melden. Misbruikers weten dit en zullen daar misbruik van maken. Met andere woorden; de overheid stimuleert de illegale circuit en mensenhandel. Tevens stimuleert u de mensen die in kwetsbare positieve zitten nog meer in de onderwereld, dit hebben we ook in de jaren 70 en 80 gezien.

Hoge boetes en repressie beleid heeft sekswerkers noch de samenleving iets goeds gebracht. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat repressie nooit de juiste middel is tegen uitbuiting of mensenhandel. Nog meer criminalisering en stigmatisering, zorgt voor meer slachtoffers. Kennelijk is dit overheid daar op uit.

Het wetsvoorstel is gemaakt zonder sekswerkers en zelfs tegen al onze adviezen in. Het behandelt mij als sekswerkers alsof ik een kind ben die niet over mijn eigen lijf, leven en werk kan beslissen. Het versterkt het stigma op sekswerk en zet mij en mijn collega’s in een uitzonderingspositie.
Wij, sekswerkers zijn juist de partners in de aanpak van misstanden in plaats van als onmondige kinderen die gecontroleerd moeten worden door de politie, de staat en exploitanten. Sekswerkers zijn volwassen mensen, wij zijn de eersten die belang hebben bij een veilige sector en wij kennen de sector als geen ander, beleidsmakers incluis. Wij zijn niet het probleem, wij zijn deel van de oplossing.