Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam W.A. Philippo
Plaats Amsterdam
Datum 24 oktober 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Dit wetsvoorstel is problematisch en een serieuze inperking op zowel de vrijheid van de Nederlandse burger als op de rechten van sekswerkers in Nederland. De daadwerkelijke slachtoffers hier van gaan leden van de samenleving zijn die al zwaar gemarginaliseerd worden, met name Trans/LHBTI+ en zeer arme vrouwen/sekswerkers die niet het geld, de toegang of de middelen hebben voor een vergunning. Dit wetsvoorstel grenst aan pesten en is een smet op de Nederlandse rechtstaat.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht