Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam A de Keizer
Plaats Emmen
Datum 19 oktober 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
In mijn ogen is het een inbreuk op de privacy van de dames die het doen voor een inkomen, lol of voor de spanning. Dat er maar van uit wordt gegaan dat alles gedwongen is is absurd. Natuurlijk moet je er voor zorgen dat de dames die gedwongen worden of die het doen om een verslaving te bekostigen worden beschermd maar met deze wet bereik je dat echt niet.

Het begint al met artikel 1 van de grondwet "Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan." Nu snap ik wel dat er mensen van een geloofsovertuiging zeggen ja maar dit is anders maar daarin voorziet de grondwet ook. Namelijk op welke grond dan ook. Dit is dus stigmatiserend en discriminatie van de sekswerkers.

Daarnaast is er geen enkel benul van de overheid dat privacy een groot goed is.
Hoe gaat een vergunningsplicht er dan uitzien. Wie beoordeelt de aanvraag, worden de echte naam en bsn nummer genoteerd samen met een werknaam?
Wie houdt er toezicht op wie toegang heeft tot die gegevens?
Wie leidt de medewerkers op die de vergunningsaanvraag moeten beoordelen?
Stel je vraagt een vergunning aan, dan wordt die dus aangekondigt in je gemeente waarin je woont waarin dus iedereen bezwaar kan maken. Dus je staat als als sekswerker te boek nog voor je de vergunning hebt.

De wet is een voorbeeld van de overheid om te proberen een controle te verkrijgen op een branche die heel erg moeilijk te reguleren is vanuit de overheid. De overheid kijkt nooit vanuit het standpunt van de sekswerker maar met een politieke bril en een ideologische achtergrond of die bestaat uit een religie of iets anders dat maakt niet uit. Als we 1 ding kunnen leren van de laatste Jaren is het wel dat de overheid altijd grote plannen heeft maar deze altijd slecht uitvoert. Neem de marktwerking in de zorg, de kosten dalen, nou de zorgverzekering stijgt alleen maar. Dan denken jullie nu ineens het juist te hebben.

Daarnaast kan ik me volledig aansluiten bij Carmen de Groot, zei weet hoe het is om het werk te doen.

Ik denk dat met het invoeren van de wet je prostitutie niet beter maakt maar juist vele malen slechter. Je verplaatst het problem alleen maar naar de illegaliteit.

Gewoon schrappen is mijn advies


Daarnaast
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht