Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet regulering sekswerk

Reactie

Naam Terwille (E de Vos)
Plaats Groningen
Datum 14 december 2019

Vraag1

Wat is uw oordeel over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting?
Welke onderdelen vindt u goed?
Welke onderdelen vindt u slecht?
Als er onderdelen zijn die u onduidelijk vindt, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Als u suggesties voor aanpassing heeft, dan deze graag hieronder melden, zo mogelijk met enige toelichting.
Terwille ondersteunt de verbetering van de positie en veiligheid van sekswerkers, die zowel in de vergunde als niet-vergunde sector van de prostitutie werkzaam zijn en vooral ook de aanpak van mensenhandel en misstanden binnen de branche.

De WRS beschermt echter naar onze mening onvoldoende de kwetsbaren binnen de doelgroep en die te maken met uitbuiting en onvrijwillig sekswerk moeten verrichten. De wet is daarin teveel gericht op repressie en onvoldoende op passende hulpverlening.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht