Maatregelen voor selectieve woningtoewijzing op basis van screening

Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) in verband met de selectieve woningtoewijzing op grond van overlastgevend, crimineel, extremistisch of radicaal gedrag

Reacties op de consultatie

In totaal zijn 15 reacties op deze consultatie openbaar.

Sorteren op: