Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling mogelijkheid tot schorsen van een studieschuld in verband met het aangaan van een nieuwe studieschuld

Als gevolg van de introductie van het levenlanglerenkrediet kan samenloop ontstaan met reeds bestaande studieschulden op grond van de WSF 2000. In bepaalde situaties kan het wenselijk zijn dat de terugbetaling van een reeds bestaande studieschuld wordt geschorst gedurende de periode waarin een nieuwe lening wordt aangegaan. Met de regeling wordt bepaald of de schorsing automatisch of op aanvraag plaatsvindt. Tevens wordt een aantal wijzigingen aangebracht in de Regeling studiefinciering BES.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 10-07-2020
Einddatum consultatie 07-08-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Onderwerpen Beroepsonderwijs Hoger onderwijs

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Studenten

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Met de wijzigingsregeling wordt bepaald of schorsing automatisch of op aanvraag plaatsvindt van een reeds bestaande schuld bij het aangaan van een nieuwe studieschuld of een nieuwe studie. Tevens wordt met de regeling geregeld dat voor studenten die op grond van de WSF BES studiefinanciering ontvangen voor een opleiding in Canada, zij dit in twee termijnen krijgen uitbetaald.

Waarop kunt u reageren

Belangstellenden kunnen hun reactie geven op de ministeriële regeling inclusief de toelichting.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling