Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen

Deze subsidieregeling levert een bijdrage aan het CO2-neutraal maken van de woningvoorraad in 2050. De Startmotor als onderdeel van het Klimaatakkoord richt zich op de versnelling en opschaling van het aansluiten van woningen op warmtenetten.
De Stimuleringsregeling Aardgasvrije Huurwoningen (SAH) draagt financieel bij aan de investeringen die verhuurders moeten doen om woningen aardgasvrij te maken en aan te sluiten op een warmtenet.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 14-12-2019
Einddatum consultatie 26-01-2020
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Keten-ID 10875
Onderwerpen Huren en verhuren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Verhuurders van huurwoningen, ongeacht de prijsklasse. Dit zijn overwegend corporaties, beleggers en particuliere verhuurders

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Er kan voor circa 55.000 huurwoningen een bijdrage worden verstrekt.

Waarop kunt u reageren

Er kan gereageerd worden op de gehele regeling en toelichting

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling