Regeling verplichte ggz - analyse

Wijziging van de Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg (Rvggz) in verband met het wijzigen van de inhoud van de analyse die op grond van artikel 8:25 van de Wet verplichte ggz (Wvggz) aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) moet worden aangeleverd.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 01-06-2022
Einddatum consultatie 16-06-2022
Status Gesloten
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid Ziekten en behandelingen

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Het voorstel wijzigt de inhoud van de analyse van verplichte zorg die zorgaanbieders, die de Wvggz uitvoeren, moeten maken en aanleveren aan de IGJ. Dit voorstel raakt de zorgaanbieders die de Wvggz uitvoeren en de professionals die de analyse opstellen en met de analyse willen leren en verbeteren.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De verwachting is dat de gewijzigde inhoud van de analyse beter aansluit bij de uitvoeringspraktijk en de kwaliteitscyclus van zorgaanbieders. Daarmee wordt verwacht dat het een bijdrage levert aan de vermindering van de ervaren regeldruk. De administratieve lasten zullen naar verwachting niet veranderen.

Waarop kunt u reageren

Er kan op het hele voorstel worden gereageerd.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

  • IAK

    Beantwoording vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Regeling verplichte geestelijke gezondheidszorg

Bron: wetten.overheid.nl

Dwangindezorg.nl

Bron: www.dwangindezorg.nl

Wet verplichte ggz

Bron: wetten.overheid.nl