Wijziging Ubm ivm digitale verantwoording vervoer meststoffen

Deze voorgenomen wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet voorziet in een systeem van digitale en realtime verantwoording van het vervoer van dierlijke meststoffen

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 18-05-2020
Einddatum consultatie 15-06-2020
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur
Onderwerpen Dieren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De leveranciers, vervoerders en afnemers van meststoffen

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Betere inzage in de hele vervoersstroom van meststoffen en vervanging papieren vervoersbewijs

Waarop kunt u reageren

Gewenst is reactie op gehele Besluit en de contouren van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in de toelichting

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Te wijzigen regeling Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet

Bron: wetten.overheid.nl