Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Herziening rulingpraktijk

Reactie

Naam JHM firing
Plaats Eindhoven
Datum 31 augustus 2018

Vraag3

Hoe kan het proces van afgifte van rulings het best worden ingericht?
Vooraf een korte toelichting. Het zou mooi zijn als er - net als bij de CO2-afspraken - een internationale afspraak komt om internationale belastingstromen in kaart te brengen en te reguleren. Van multinationals met vestigingen in meerdere landen kan dan worden voorkomen dat de te betalen belastinggelden naar specifiek 1 locatie stromen uitsluitend om er een financieel voordeel bij te bereiken. Zo kan elk land hun eigen lokale tarieven hanteren, maar verdwijnt de mogelijkheid om zaken zo te regelen dat er idealer vestigingsklimaten ontstaan in welvarende landen, tegenover constructies waarbij sommige (armere) landen de belastingopbrengsten mislopen als gevolg van deze speciale belastingconstructies. Rulings die bij voorbaat een voordeelsituatie opleveren voor buitenlandse multinationals met een binnenlandse vestiging, moeten worden uitgesloten van afspraken als die tot gevolg hebben dat Nederland belastinginkomsten heeft die eigenlijk in het buitenland thuishoren en omgekeerd.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht