Herziening rulingpraktijk

Staatssecretaris Snel van Financiën bekijkt op welke manier de rulingpraktijk in de Belastingdienst kan worden herzien. Het gaat daarbij om het geven van zekerheid vooraf door middel van rulings met een internationaal karakter. Input op deze herziening wordt gevraagd op drie onderdelen, ‘inhoud’, ‘proces’ en ‘transparantie’.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 30-08-2018
Einddatum consultatie 20-09-2018
Status Gesloten
Type consultatie Beleidsnota
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Belasting

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn. Voordat reacties gepubliceerd worden, worden deze eerst gecontroleerd op beledigende of aanstootgevende uitspraken. Deze controle kan enkele dagen duren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De consultatie is breed opgezet. Zowel belangengroepen, werkgeversorganisaties, (internationaal opererende) bedrijven, belastingadviseurs, wetenschappers, NGO’s en alle andere geïnteresseerden worden uitgenodigd een reactie in te zenden.

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

De effecten van de herziening hangen af van de uiteindelijke keuzes die worden gemaakt bij de vormgeving van de rulingpraktijk.

Waarop kunt u reageren

U wordt uitgenodigd om te reageren op de vragen geschetst in het consultatiedocument. Als achtergrondinformatie kunt u het werkdocument gebruiken dat is opgesteld door een interne werkgroep met input van twee externe deskundigen. U kunt er bij de beantwoording van de vragen ook voor kiezen een reactie te geven op de in het werkdocument weergegeven opties of slechts op een deel daarvan.

Downloads

Overige documenten

  • Consultatiebijlage: Werkdocument herziening rulingpraktijk