Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Tabaks- en rookwarenregeling

In 2014 heeft de Europese Unie ingestemd met de nieuwe Tabaksproductenrichtlijn. De richtlijn beoogt het beter functioneren van de interne markt voor tabaks- en aanverwante producten, met als uitgangspunt een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid. Nederland is verplicht om de voorschriften uit de richtlijn uiterlijk 20 mei 2016 in te voeren. Met de consultatieprocedure wordt het concept voorgelegd van de Tabaks- en rookwarenregeling, die onderdelen van deze richtlijn implementeert.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 19 mei 2016

Geachte heer, mevrouw,

U heeft gereageerd op de internetconsultatie over de Tabaks- en rookwarenregeling. De consultatie is inmiddels beëindigd. Wij informeren u hierbij over de resultaten van de internetconsultatie.

Met vriendelijke groet,
Ministerie van VWS, Directie VGP

Zoeken
Uitgebreid zoeken