Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Rookwarenbesluit

Reactie

Naam D de Rijke
Plaats Weert
Datum 5 september 2015

Vraag2

De artikelen 9 en 10 van de Tabaksproductenrichtlijn bepalen verdergaande verpakkingseisen voor tabaksproducenten door een informatieve boodschap en gecombineerde gezondheidswaarschuwing op de verpakkingen te eisen. De gecombineerde gezondheidswaarschuwing bestaat uit een afschrikwekkende illustratie en tekst. De richtlijn geeft echter de keuzevrijheid aan lidstaten om andere voor roken bestemde tabaksproducten dan sigaretten, shagtabak en waterpijptabak vrij te stellen van de informatieve boodschap en de gecombineerde gezondheidswaarschuwing. In dit conceptbesluit is, in artikel 3.2, eerste lid, geen gebruik gemaakt van deze vrijstelling. Een gedifferentieerde aanpak ten aanzien van de verpakking van verschillende tabaksproducten kan namelijk onbedoeld de indruk wekken dat het ene product minder schadelijk voor de gezondheid is dan het andere. Dit moet worden voorkomen.

Bent u het hiermee eens? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
We moeten wel gebruik maken van de mogelijkheid tot vrijstelling. De producten die deze vrijstelling betreft producten die dan wel van tabak zijn gemaakt maar een compleet andere gebruikersgroep hebben. Namelijk genieters van boven de 30-35. Een sigaar is absoluut geen substituut voor een sigaret. Geen enkele sigarettenroker gaat bolknakken roken omdat daar geen plaatjes op staan dit komt omdat een sigaar niet te roken is zoals een sigaretten roker dat zou willen. De EU heeft de vrijstelling na vele jaren denkwerk niet voor niets gegeven, die is terecht gegeven daar moeten wij in Nederland niet van af willen wijken.

Mocht er namelijk onverhoopt wel spraken van zijn dat er een verschuiving in rookgewoonten zou ontstaan dan heeft de eu richtlijn er al in voorzien dat de uitzondering komt te vervallen.

In dit voorstel gaan we uit dat het KAN zijn dat er een indruk gewekt gaat worden. Dit is een aanname. Waarom zouden we voor "slechts" een aanname afwijken van eu richtlijnen terwijl er daardoor een sigarenmarkt kan verdwijnen omdat het voor fabrikanten niet meer te betalen is om aan de eisen te voldoen, er voor honderden detaillisten geen markt meer overblijft? Waanzin! Je straft een bedrijfstak voor iets wat nog helemaal niet relevant is en ook niet relevant gaat worden.

Niet doen dus, de uitzondering geven en het eu vangnet gebruiken voor als het mis gaat. Geen enkel risico voor de overheid of de volksgezondheid en je hoeft niet een complete bedrijfstak over de klink te jagen. Het niet opnemen van de uitzondering zou zeer zware overkill en buiten proporties zijn en getuigen van een gebrek aan realiteitszin.

Vraag3

De Tabaksproductenrichtlijn stelt diverse rapportageverplichtingen aan producenten en importeurs van tabaksproducten en elektronische sigaretten. Daarnaast geeft artikel 6, vierde lid, van de Tabaksproductenrichtlijn ruimte aan lidstaten om aanvullende informatie te vragen. Met dit conceptbesluit worden vooralsnog geen aanvullende rapportageverplichtingen opgelegd aan producenten en importeurs, bovenop de gegevens die producenten en importeurs al moeten verstrekken op grond van de Tabaksproductenrichtlijn. Pas als blijkt dat aanvullende informatie noodzakelijk is en de gegevens ook doeltreffend door de bevoegde autoriteit kunnen worden verwerkt, zal van deze beleidskeuze gebruik worden gemaakt.

Bent u het hiermee eens? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
Ja, er is al erg veel lastendruk

Vraag5

In de artikelen 18 en 20 van de Tabaksproductenrichtlijn wordt lidstaten de keuze geboden om grensoverschrijdende verkoop op afstand van tabaksproducten en elektronische sigaretten te verbieden of om een registratieplicht met leeftijdsverificatiesysteem te hanteren. Met dit conceptbesluit wordt, in de artikelen 5.5, 5.6 en 5.7, gekozen voor het invoeren van een registratieplicht en leeftijdsverificatiesysteem bij grensoverschrijdende verkoop op afstand van tabaksproducten en aanverwante producten. Hieronder valt ook grensoverschrijdende internetverkoop. De registratieplicht houdt in dat detaillisten die grensoverschrijdend tabaksproducten en/of elektronische sigaretten verkopen, zich dienen te registeren en een leeftijdsverificatiesysteem dienen te hanteren. Met een registratieplicht wordt het aanbod voor grensoverschrijdende verkoop op afstand zichtbaar en daardoor reguleerbaar. Bij een verbod is dit niet het geval. Daarom wordt voorgesteld te kiezen voor een registratieplicht.

Bent u het hiermee eens? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
Registratie plicht zou kunnen maar hoe kan je op internet een waterdichte leeftijdsverificatie doen? Dit lijkt heel moeilijk in de praktijk te realiseren. Deze maatregel betreft een stukje legale handel. Het illegale stuk van de handel wat veel groter is zal zich hier niet van aantrekken. een papieren tijger.

Vraag6

De Tabaksproductenrichtlijn geeft lidstaten de ruimte om producenten en importeurs van tabaksproducten en aanverwante producten evenredige vergoedingen in rekening te brengen voor de verwerking en beoordeling van aangeleverde gegevens. Dit betekent dat producenten en importeurs een geldbedrag moeten betalen voor de onkosten die de overheid maakt om hun gegevens te verwerken en beoordelen. Van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt, vanwege het profijtbeginsel. Producenten en importeurs hebben namelijk (financieel) voordeel bij het in de handel brengen van tabaksproducten en aanverwante producten. Het vaststellen van deze kostenvergoedingen (retributies) is in lijn met het rapport Maat houden II.

Bent u het hiermee eens? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
Nee. Het is niet duidelijk hoe hoog dit bedrag is. Binnen de industrie zijn hele grote bedrijven en hele kleintjes. Het zou oneerlijk zijn als de vergoedingen ervoor zouden zorgen dat grote sigarettenfabrikanten nog wel producten kunnen introduceren terwijl het voor fe kleine bedrijven heel moeilijk zou worden...
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht