Rookwarenbesluit

Op 26 februari 2014 heeft het Europees Parlement ingestemd met de nieuwe Tabaksproductenrichtlijn. Deze richtlijn beoogt het beter functioneren van de interne markt voor tabaksproducten en aanverwante producten, met als uitgangspunt een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid. Nederland is verplicht om de voorschriften uit de richtlijn uiterlijk 20 mei 2016 in te voeren. Met deze consultatieprocedure worden de belangrijkste keuzes die voortvloeien uit de richtlijn voorgelegd.

Consultatie berichten

Overzicht van alle berichten bij de consultatie, gesorteerd op datum

Consultatie rapport gepubliceerd, 3 maart 2016

Geachte heer, mevrouw,

U heeft gereageerd op de internetconsultatie over het Rookwarenbesluit. De consultatie is inmiddels beëindigd. Wij informeren u hierbij over de resultaten van de internetconsultatie.

Met vriendelijke groet,
Ministerie van VWS, Directie VGP