Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Rookwarenbesluit

Reactie

Naam Vrijdag Premium Printing (R Wingens)
Plaats Eindhoven
Datum 4 september 2015

Vraag2

De artikelen 9 en 10 van de Tabaksproductenrichtlijn bepalen verdergaande verpakkingseisen voor tabaksproducenten door een informatieve boodschap en gecombineerde gezondheidswaarschuwing op de verpakkingen te eisen. De gecombineerde gezondheidswaarschuwing bestaat uit een afschrikwekkende illustratie en tekst. De richtlijn geeft echter de keuzevrijheid aan lidstaten om andere voor roken bestemde tabaksproducten dan sigaretten, shagtabak en waterpijptabak vrij te stellen van de informatieve boodschap en de gecombineerde gezondheidswaarschuwing. In dit conceptbesluit is, in artikel 3.2, eerste lid, geen gebruik gemaakt van deze vrijstelling. Een gedifferentieerde aanpak ten aanzien van de verpakking van verschillende tabaksproducten kan namelijk onbedoeld de indruk wekken dat het ene product minder schadelijk voor de gezondheid is dan het andere. Dit moet worden voorkomen.

Bent u het hiermee eens? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?
Wij zijn het hiermee niet eens, Nederland zou ervoor moeten kiezen om gebruik te maken van vrijstelling omwille van de volgende redenen:

- De Europese Commissie heeft voor de plaatjes gekozen (voor sigaretten en shag) om vooral jongeren te ontmoedigen. Sigaren, cigarillo's en pijptabak worden alléén door oudere rokers gebruikt.

- Jongere rokers zullen niet in de verleiding komen om te beginnen met het roken van sigaren, cigarillo's of pijptabak.

- Het conceptbesluit houdt géén rekening met het uitgangspunt van de richtlijn dat voor de etikettering van pijptabak, sigaren en cigarillo’s specifieke regels MOETEN gelden.

- Volwassen consumenten die al jaren misschien één sigaar per dag of per week roken lijken door de regeling te worden gestraft.

- De waarschuwingen op grote kistverpakkingen worden absurd groot, dit streeft het doel volledig voorbij.

- Op sommige verpakkingen kunnen deze waarschuwingen technisch gezien niet eens worden aangebracht (2 x 65% plus 2 x 50%).

- Door de hoge kosten zal een enorme verschraling van het sigaren, cigarillo en pijptabak assortiment optreden en zullen veel aanbieders in (financiële) problemen komen.

- Bepaalde verpakkingsvormen worden onbetaalbaar en staan daardoor niet meer in verhouding tot de consumentenprijs van het product.

- Bepaalde verpakkingsvormen (blik, lage verpakkingen voor 10 stuks) worden uitgesloten zonder duidelijke reden.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht