Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Rookvrije schoolterreinen

Reactie

Naam VISTA College (H.M.F. Berger)
Plaats Maastricht, Heerlen, Sittard
Datum 4 juli 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorstel?
De argumentatie voor het instellen van het rookverbod op schoolterreinen:

De uitvoerbaarheid:
Hier worden grote vraagtekens gesteld en wel omdat:
? De handhaafbaarheid. Het ROC zal niet in staat zijn om het rookverbod te handhaven zonder meer menskracht en financiële middelen hiervoor in te zetten.
? De rokers zullen zich gaan/moeten verplaatsen naar de publieke ruimte. Dat heeft natuurlijk effect op bewoners en mensen die zich in die publieke ruimte bevinden (overlast & veiligheid). Het rookprobleem wordt verplaatst. Gemeentes zullen beleid moeten formuleren en bij voorkeur één lijn moeten trekken. Dat heeft tijd en afstemming nodig. En wellicht juridische mogelijkheden die er op dit moment nog niet zijn.
? Vaak wordt de vergelijking gemaakt met het rookverbod in cafés en andere horecagelegenheden. “Daar is het toch ook gelukt”. Het verschil is echter dat daar een alternatief wordt geboden (buiten de deur/enkele meters loopafstand) en dat er een belang was voor de niet rokende bezoekers. In de school is er al jaren sprake van het niet roken in het schoolgebouw. De niet-rokers hebben geen belang bij verplaatsing naar buiten het schoolterrein en zullen niet gemotiveerd zijn om collegiaal aan te spreken.

Wat dan wel:
? Het rookverbod dient gepaard te gaan met (liefst vooraf gegaan door) een ruime overgangsperiode waarin een landelijke communicatiecampagne word uitgevoerd, zodat iedere burger weet wat er van hem/haar wordt verwacht.
? Een langere periode waarin Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tot een gezamenlijk beleid komen
? De scholen de gelegenheid hebben Best Practices te ontwikkelen en uit te wisselen en de gevolgen van roken nog meer te verankeren in lesprogramma’s en samen met zorginstellingen trajecten te kunnen aanbieden voor voorlichting en ontwenning.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht