Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Rookvrije schoolterreinen

Het kabinet wil een rookvrije generatie realiseren in 2040, waarbij geen enkele jongere een sigaret op steekt. Rookvrije schoolterreinen dragen bij aan dit doel. Het kabinet heeft ervoor gekozen om rookverbod op schoolterreinen in te stellen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 06-06-2019
Einddatum consultatie 19-07-2019
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Keten-ID 10530
Onderwerpen Jongeren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Onderwijsinstellingen
- Beheerders van terreinen
- Rokers

Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen

Het besluit heeft tot gevolg dat niet meer mag worden gerookt op schoolterreinen. Het rookverbod op schoolterreinen zorgt ervoor dat de norm dat niet roken normaal is wordt versterkt.

Waarop kunt u reageren

Voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden geldt dat er kan worden gereageerd op de wetswijziging. Bij de weging van de inhoudelijke argumenten die worden aangedragen, wordt rekening gehouden met artikel 5.3 van het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging.

Downloads

Integraal Afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)
Toelichting op IAK vragen

Externe bronnen

Tabaks- en rookwarenbesluit

Bron: wetten.overheid.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Acties

Delen regeling