Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Rookvrije schoolterreinen

Reactie

Naam Radboudumc (dr PJFM Merkus)
Plaats Nijmegen
Datum 14 juni 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorstel?
Het voorstel is om meerdere redenen niet goed, en niet goed doordacht.
Ik reageer uit mijn functie als leider van het campagneteam Rookvrije campus, van het Radboudumc. Als medische faculteit binnen het Radboudumc zijn we ook een onderwijsinstelling. Ons plan sluit goed aan bij de geest van het preventieakkoord. We werken daarbij samen met de Radbouduniversiteit. De 2 instellingen staan in feite op 1 grote campus van 1km x 1 km. Deze specifieke context maakt een specifieke oplossing noodzakelijk.
Ik heb veel bezwaren, die ik zal trachten kernachtig te verwoorden.
- Voor een terrein zoals dat van het UMC en de RU (1 km2) betekent dit dat er structureel extra personeel nodig is voor handhaving – rokers gaan niet 500 m lopen om te roken - en dit vereist structureel extra middelen; onwenselijk
- Wij denken dat onze aanpak (faciliteren van roken in selectieve rookzones op ruime afstand van ingangen en uitgangen met duidelijke bewegwijzering en constructief van toon, gericht op gezondheidswinst, helpen bij stoppen met roken e.d.) handhaving zelden nodig zal zijn.
- Een klimaat scheppen – cultuurverandering – met een constructieve toon en ontmoedigen van roken, echte overlast uitbannen, stoppen met roken faciliteren is ook werken in de geest van preventie akkoord;
- Een beleid dat gekenmerkt wordt door handhaving met boetes induceert weerstand en verhindert medewerking. Het gebruiken van framing en nudging is effectief. Gebruik van positieve winstframes is veel effectiever dan negatieve verliesframes.
- Abrupt een verbod met handhaving induceert inderdaad een waterbed effect – de overlast wordt niet geconcentreerd in rookzones maar verplaatst naar de buren;
- Afval: resten van sigaretten kunnen in rookzones in een container gegooid worden, maar zonder rookzones zullen ze op de grond terecht komen. Sigarettenpeuken zijn niet afbreekbaar, maar chemisch afval (door o.a. microplastics en cadmium) dat in de plastic soup en in de voedselketen terecht komt , en in het grondwater zodra peuken op de grond gegooid worden; een extra reden om roken zeer beperkt toe te staan
- Het accent zou moeten liggen op de kinderen en jongeren (geest van de rookvrije generatie) maar daarvan is geen sprake;
- Er is geen fasering mogelijk in de uitvoering, terwijl we aannemen dat de rookzones op termijn in aantal gereduceerd kunnen worden;

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht