Rookvrije schoolterreinen

Reactie

Naam GGD Fryslân (A Hofstee)
Plaats Leeuwarden
Datum 19 juli 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorstel?
GGD Fryslân , partner van de Alliantie Nederland Rookvrij, is een groot voorstander van de invoering van rookvrije schoolterreinen. Wij spreken dan ook onze steun uit voor het voorstel.

Met de invoering van rookvrije schoolterreinen wordt een noodzakelijke volgende stap gezet op weg naar een Rookvrije Generatie. Nog steeds beginnen er iedere week honderden kinderen met dagelijks roken. Veel van deze kinderen staken op het schoolplein hun eerste sigaret op. Dat kan niet de bedoeling zijn. Zien roken, doet roken. Daarom is het belangrijk dat er rondom kinderen en jongeren niet wordt gerookt. De afgelopen jaren zijn er gelukkig steeds meer scholen geweest die ervoor hebben gekozen om het goede voorbeeld te geven en hun eigen terrein rookvrij te maken. Maar er is ook nog steeds een groot aantal schoolterreinen dat niet rookvrij is. Het is hoog tijd dat daar snel verandering in komt.
Met dit voorstel wordt ingezet op het stellen van één duidelijke norm. Uit onderzoek naar rookvrije schoolterreinen weten we dat het voor een succesvolle invoering van belang is om géén uitzonderingen te creëren. We steunen dan ook van harte dat er in de voorgestelde regelgeving voor is gekozen om géén uitzonderingen op te nemen over specifieke plekken, tijden, personen, et cetera waarvoor het rookverbod niet zou gelden. Dit betekent onder meer dat er geen plek is voor rookzones, dat ook het personeel en medegebruikers van het terrein zich aan de regels dienen te houden en dat het rookverbod 24/7 geldt. De norm is daarmee duidelijk en de boodschap is krachtig: op schoolterreinen wordt niet gerookt. Roken wordt op geen enkele wijze meer gefaciliteerd in onderwijsomgevingen.
Het stellen van deze duidelijke norm zal ook de naleving van het verbod ten goede komen. Iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Dit wordt verder versterkt door de maatschappelijke beweging op weg naar een Rookvrije Generatie, waarmee ook nadrukkelijk wordt ingezet op het creëren van rookvrije (kind-)omgevingen. We verwachten dat de rookvrije schoolterreinen al snel zullen worden gezien als normaal.
Belangrijk dat de terreinen van álle typen onderwijsinstellingen rookvrij worden
We zijn blij dat er met dit voorstel voor is gekozen om de terreinen van de gehele onderwijssector (po, vo, mbo, hbo en wo) rookvrij te maken. Ook dit draagt bij aan het creëren van de norm dat het normaal is om niet te roken rondom onderwijsinstellingen.