Rookvrije schoolterreinen

Reactie

Naam Hogeschool iPabo (drs. D.J. Cornelissen)
Plaats Amsterdam
Datum 26 juni 2019

Vraag1

Wat vindt u van het voorstel?
Als hogeschool steunen wij de doelstelling van het kabinet om het aantal rokers terug te dringen. Wij hebben hiervoor als instelling onder andere al onze inpandige rookruimtes gesloten en het binnenplein / binnentuin van onze vestiging in Amsterdam is ook rookvrij. In het verlengde daarvan past ook een rookvrij onderwijsterrein tijdens openingstijden.

Het is voor ons echter niet mogelijk om het rookverbod 24 uur per dag, zeven dagen in de week te handhaven. Het gaat immers in Amsterdam en Alkmaar grotendeels om openbare ruimte die op natuurlijke wijze overvloeit in openbare weg. Buiten openingstijden van de gebouwen is er niemand aanwezig die kan toezien op de naleving van het rookverbod. Het eventueel aantrekken van extra toezichthouders is ons inziens een ondoelmatige besteding van overheidsmiddelen. De staatssecretaris heeft in de media aangegeven uit te gaan van 24/7 handhaving, dat is in ons geval absoluut dus niet uitvoerbaar. De uitleg die de staatssecretaris geeft past ook niet bij de concept toelichting (zie hieronder) en zorgt daarmee voor rechtsonzekerheid.

In de toelichting staat onder 3.1 aangegeven dat de beheerder ervoor zal "moeten zorgen dat het rookverbod op het terrein actief gehandhaafd wordt tijdens reguliere openingstijden en op tijden wanneer het gebouw bij het terrein voor andere doeleinden dan onderwijs of het bieden van faciliteiten voor studenten wordt gebruikt. Dit betekent dat actieve handhaving van het rookverbod op het terrein in tijd samenvalt met actieve handhaving van het rookverbod in het gebouw bij het terrein." Een rookverbod dat in lijn met deze uitleg wordt ingesteld en in lijn met deze uitleg door de NVWA wordt gehandhaafd sluit naar onze mening aan bij een uitvoerbare praktijk.